Föreningen besiktningsmän för utemiljö

Foto: Pia Schmidtbauer


Utemiljöbranschen satsar på utbildning av besiktningsmän! Satsningen är efterlängtad, det råder brist på besiktningsmän med dokumenterad och tillräcklig kunskap om växter och markfrågor. Ofta görs entreprenadbesiktningar av personer inom byggbranschen som inte har fackmässig kunskap om utemiljöanläggningar.

Våren 2008 formerades en projektgrupp med representanter för olika organisationer som arbetar med utemiljöfrågor för att ta fram ett utbildningskoncept. Ett samarbete etablerades med certifieringsorganet SP Sitac, nuvarande SP Certifiering. En kravspecifikation har utformats och personer som uppfyller kraven kan ansöka om att bli certifierade. Info om certifiering: www.sp.se

Kurser inom tre områden
I kravspecifikationen för certifiering ingår bland annat tenterade kunskaper inom tre olika ämnesområden:

  • Entreprenadbesiktning (inkl. juridik)
  • Växt och mark
  • Natursten, markbetong och asfalt

 

Projektgruppen och SP Certifiering ansvarar för planering och genomförande av kurser inom Växt och mark och Natursten, markbetong och asfalt. För entreprenadbesiktning hänvisas till andra kursarrangörer, till exempel Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR). Kunskaper enligt SBR:s entreprenadbesiktningskurser steg 1 + 2 ingår i kravspecifikationen. Info: www.sbr.se

BEUM med branschmedlemmar

För att få en mera formell samarbetspartner till SP Certifiering bildades Föreningen Besiktningsmän för utemiljö, BEUM. Föreningen hade ett första konstituerande årsmöte i Alnarp 25 maj 2009. Föreningen har för närvarande 20 medlemmar, se lista under menyval "Föreningen".

 

Vill Du veta mer om besiktningsprojektet?
För kontakt och information: Bengt Persson, info@besiktningutemiljo.se

Information om aktuella kurser finns under menyval "Kurser"

Foto på denna hemsida: Lena Särnfors, Göran Nilsson, Göran Andersson, Starka, Jan Larsson m.fl.

 


2017-02-05:
Certifierad besiktningsman
Då hälsar vi Göran Andersson välkommen tillbaka som certifierad besiktning


2016-11-29:
KURSUTBUD
Under fliken kurser kan du nu se vilka som är aktuella och vilka som är på


2016-11-08:
BEUM:s examensarbetesstipendium
För att stimulera dig som student att uppmärksamma besiktningsfrågor i ditt


2016-11-08:
BEUM-priset – Årets bäst byggda svenska utemiljöprojekt
För att uppmärksamma och belöna byggherrar och entreprenörer som åstadkommit